Գրքի քննարկում

Դեկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցավ ինստիտուտի տնօրեն, ք.գ.թ., դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանի՝ Ժողովրդավարական անցումը Հայաստանում (գնահատում ՔՄԽՉ մեթոդով) մենագրության քննարկումը, որի ժամանակ ներկայացվեց 2017-2021 թթ. ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական վարչակարգի և քաղաքական մշակույթի անցման դինամիկան նոր մշակված մեթոդով: