Գիտական խորհուրդ

Օրդուխանյան Էմիլ — գիտական խորհրդի նախագահ (տնօրեն)

Սուքիասյան Հայկ — գիտական խորհրդի քարտուղար (գիտական քարտուղար)

Շիրինյան Լևոն (Քաղաքական հետազոտությունների բաժնի վարիչ)

Պողոսյան Գևորգ (Սոցիոլոգիայի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս)

Միրումյան Կառլեն (Հայ փիլիսոփայության պատմության բաժնի վարիչ)

Ստեփանյան Հովհաննես (Պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի վարիչ)

Մանասյան Ալեքսանդր (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ)

Սաֆարյան Գառնիկ — գլխավոր գիտաշխատող

Սարվազյան Լիլիթ — ավագ գիտաշխատող

Սիմոնյան Գուրգեն — ավագ գիտաշխատող

Քոչարյան Տիգրան — ք.գ.դ., պրոֆեսոր