Բաժիններ

Փիլիսոփայության տեսության և պատմության բաժին

Սարվազյան Լիլիթ — բաժնի վարիչ (փ.գ.թ., դոցենտ)

Միրումյան Ռիմա — առաջատար գիտաշխատող (փ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Մանասյան Ալեքսանդր — առաջատար գիտաշխատող (փ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Արզումանյան Սվետլանա — ավագ գիտաշխատող (փ.գ.թ.)

Սարիբեկյան Հրաչյա — ավագ գիտաշխատող (բ.գ.թ.)

Սամարչյան Ալեքսանդր — կրտսեր գիտաշխատող

Կարապետյան Մարինե — լաբորանտ

Օսիպյան Արմեն — լաբորանտ

Սոցիոլոգիայի բաժին

Պողոսյան Գևորգ — բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Ջիջյան Անահիտ — ավագ գիտաշխատող (փ.գ.թ., դոցենտ)

Պողոսյան Ռիմա — ավագ գիտաշխատող (հ.գ.թ.)

Առաքելյան Իռա — ավագ գիտաշխատող (տ.գ.թ.)

Բաբայան Վարուժան — լաբորանտ

Ապիկյան Գայանե — լաբորանտ

Պետաիրավական ուսումնասիրությունների բաժին

Ստեփանյան Հովհաննես — բաժնի վարիչ (ի.գ.դ., պրոֆեսոր)

Սաֆարյան Գառնիկ — գլխավոր գիտաշխատող (ի.գ.դ., պրոֆեսոր)

Ղազանչյան Լիլիթ — ավագ գիտաշխատող (ի.գ.թ., դոցենտ)

Շուքուրյան Արմեն — ավագ գիտաշխատող (ի.գ.թ.)

Ուզունյան Կարինե — լաբորանտ

Իրավունքի միջազգայնացման և իրավահամեմատական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական խումբ

Հակոբյան Դավիթ — գիտահետազոտական խմբի ղեկավար (ի.գ.թ.)

Գրիգորյան Արման — գիտաշխատող (ի.գ.թ.)

Խալաթյան Արտաշես — կրտսեր գիտաշխատող

Քաղաքական հետազոտությունների բաժին

Շիրինյան Լևոն — բաժնի վարիչ, առաջատար գիտաշխատող (ք.գ.դ, պրոֆեսոր)

Սուքիասյան Հայկ — ավագ գիտաշխատող (ք.գ.թ., դոցենտ)

Օրդուխանյան Էմիլ — ավագ գիտաշխատող (ք.գ.թ., դոցենտ)

Սիմոնյան Գուրգեն — ավագ գիտաշխատող (ք.գ.թ.)

Ստեփանյան Վահագն — ավագ գիտաշխատող (ք.գ.թ.)

Նազարյան Հայկ — ավագ գիտաշխատող (պ.գ.թ.)

Աղայան Նարինե — կրտսեր գիտաշխատող

Հովհաննիսյան Վարդուհի — լաբորանտ

Ավետիսյան Անուշիկ — լաբորանտ