ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի

և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան 0019, Բաղրամյան պող. 24/6

Հեռախոսահամար՝ (+374 11) 530571

Էլեկտրոնային փոստ՝ ipsl@sci.am

Ինտերնետային կայք՝ http://www.ipsl.sci.am