Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարությունը, փափուկ ուժը և անվտանգության խնդիրը Հարավային Կովկասում