«Հորիզոն Եվրոպա» շրջանակային ծրագիր

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ Ամրապնդել ԵՄ գիտական և տեխնոլոգիական հիմքերը և Եվրոպական Հետազոտական Ոլորտը (ERA), խթանել Եվրոպայի նորարարական կարողությունները, մրցունակությունը, իրականացնել քաղաքացիական առաջնահերթությունները…