Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական անձնակազմի 11.05.2022 թ. ժողովի նիստում ընտրվեց ինստիտուտի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ նոր կազմը՝

✅ Օրդուխանյան ԷմիլՀրաչյայի – գիտական խորհրդի նախագահ (ք.գ.թ.)

✅ Սուքիասյան Հայկ Հրահատի – գիտական խորհրդի քարտուղար (ք.գ.թ.)

✅ Շիրինյան Լևոն Ղազարի (ք.գ.դ.)

✅ Պողոսյան Գևորգ Արամի (ս.գ.դ.)

✅ Մանասյան Ալեքսանդր Սարգսի (փ.գ.դ.)

✅ Ստեփանյան Հովհաննես Միքայելի (ի.գ.դ.)

✅ Միրումյան Կառլեն Արտավազդի (փ.գ.դ.)

✅ Սաֆարյան Գառնիկ Հրաչիկի (ի.գ.դ.)

✅ Սարվազյան Լիլիթ Սերյոժայի (փ.գ.թ.)

✅ Սիմոնյան Գուրգեն Էդմոնդի (ք.գ.թ.)

✅ Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի (ք.գ.դ.)