Ժողովրդավարության կոնսոցիատիվ ռազմավարության կիրարկումը Հարավային Կովկասում