Քաղաքական վարչակարգի ժողովրդավարական անցումը Հայաստանում (գնահատում ՔՄԽՉ մեթոդով)