Փիլիսոփայության համաշխարհային օր

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱ առթիվ ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտաժողով, որի ընթացքում գիտական աշխատողները հանդես եկան զեկուցումներով:

Դրանք ընդգրկում էին ինստիտուտի չորս հիմնարար գիտական ուղղությունները՝ փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, իրավունք և քաղաքագիտություն: Զեկուցումների ամբողջական ժողովածուն «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիրք XII» արդեն հասանելի է ինստիտուտի կայքում: