Գրքի քննարկում

Դեկտեմբերի 29-ին ինստիտուտում տեղի ունեցավ տնօրեն Է: Օրդուխանյանի՝ Ժողովրդավարական անցումը Հայաստանում (գնահատում ՔՄԽՉ մեթոդով) մենագրության քննարկումը, որի ժամանակ

ներկայացվեց 2017-2021 թթ. ժամանակահատվածումՀայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական վարչակարգի և քաղաքական մշակույթի անցման դինամիկան նոր մշակված մեթոդով: