Գանձանակ հայ քաղաքագիտական մտքի և Հայաստանի քաղաքական պատմության, Պրակ 4