Հեռակա ասպիրանտուրա

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Հեռակա անվճար՝ Թ.00.01 — Փիլիսոփայություն

Ընդունելության պայմաններ և հարցաշարեր