Արտաշես Խալաթյան — Պետության ինքնիշխանության արդի հիմնախնդիրները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Արտաշես Խալաթյանը ներկայացնում է «Պետության ինքնիշխանության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով բանախոսությունը: