Լիլիթ Սարվազյան — Ինքնիշխանության հիմնախնդիրը քաղաքական փիլիսոփայության մեջ

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի Փիլիսոփայության տեսության և պատմության բաժնի վարիչ, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լիլիթ Սարվազյանը ներկայացնում է «Ինքնիշխանության հիմնախնդիրը քաղաքական փիլիսոփայության մեջ» թեմայով դասախոսությունը: