Հայկ Նազարյան — Հայաստանի ռազմական ձեռնարկությունների պատմություն

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար Հայկ Նազարյանը ներկայացնում է «Հայաստանի ռազմական ձեռնարկությունների պատմություն» թեմայով բանախոսությունը: