Հայկ Սուքիասյան — Քաղաքական էլիտա

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի փոխտնօրեն, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայկ Սուքիասյանը ներկայացնում է «Քաղաքական էլիտա» թեմայով բանախոսությունը: