Դավիթ Հակոբյան — Միջազգային քրեական համակարգ

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի Իրավունքի միջազգայնացման և իրավահամեմատական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական խմբի ղեկավար, իր. գիտ. թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը ներկայացնում է «Միջազգային քրեական դատարան» թեմայով դասախոսությունը: