Անահիտ Ջիջյան — Սոցիալական աշխատանքի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի գոյությունը նորանկախ Հայաստանում

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Անահիտ Ջիջյանը ներկայացնում է «Սոցիալական աշխատանքի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի գոյությունը նորանկախ Հայաստանում» թեմայով բանախոսությունը: