Գուրգեր Սիմոնյան — Ազգային շահ

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, քաղ. գիտ. թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը ներկայացնում է «Ազգային շահ» թեմայով բանախոսությունը: