Սվետլանա Արզումանյան — Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սվետլանա Արզումանյանը ներկայացնում է «Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները» թեմայով բանախոսությունը: