Դավիթ Հակոբյան — Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի Իրավունքի միջազգայնացման և իրավահամեմատական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական խմբի ղեկավար, իր. գիտ. թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը ներկայացնում է «Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն» թեմայով դասախոսությունը: