Հայկ Սուքիասյան — Տեղեկատվական հասարակություն

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի փոխտնօրեն, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայկ Սուքիասյանը ներկայացնում է «Տեղեկատվական հասարակություն» թեմայով բանախոսությունը: