Գանձանակ հայ քաղաքագիտական մտքի և Հայաստանի քաղաքական պատմության/ ՊՐԱԿ 6