Սեմինարներ

էմիլ Օրդուխանյան — Քաղաքական մշակույթի դրսևորման առանձնահատկությունները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանը ներկայացնում է «Քաղաքական մշակույթի դրսևորման առանձնահատկությունները» թեմայով բանախոսությունը:

Դավիթ Հակոբյան — Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի Իրավունքի միջազգայնացման և իրավահամեմատական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական խմբի ղեկավար, իր. գիտ. թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը ներկայացնում է «Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն» թեմայով դասախոսությունը:

Սվետլանա Արզումանյան — Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սվետլանա Արզումանյանը ներկայացնում է «Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները» թեմայով բանախոսությունը:

Անահիտ Ջիջյան — Սոցիալական աշխատանքի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի գոյությունը նորանկախ Հայաստանում

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Անահիտ Ջիջյանը ներկայացնում է «Սոցիալական աշխատանքի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի գոյությունը նորանկախ Հայաստանում» թեմայով բանախոսությունը:

Արտաշես Խալաթյան — Պետության ինքնիշխանության արդի հիմնախնդիրները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Արտաշես Խալաթյանը ներկայացնում է «Պետության ինքնիշխանության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով բանախոսությունը: