Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2022-2023 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն` առկա ուսուցմամբ, անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով՝

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ,

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն

Վճարովի հիմունքով հետևյալ մասնագիտությամբ

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 

 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ