Գիտական խորհուրդ

Օրդուխանյան Էմիլ — գիտական խորհրդի նախագահ (տնօրեն)

Սուքիասյան Հայկ — փոխտնօրեն գիտության գծով

Նազարյան Հայկ — գիտական խորհրդի քարտուղար

Շիրինյան Լևոն (Քաղաքական հետազոտությունների բաժնի վարիչ)

Պողոսյան Գևորգ (Սոցիոլոգիայի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս)

Ստեփանյան Հովհաննես (Պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի վարիչ)

Սաֆարյան Գառնիկ — գլխավոր գիտաշխատող

Սարվազյան Լիլիթ — ավագ գիտաշխատող

Քոչարյան Տիգրան — ք.գ.դ., պրոֆեսոր