էմիլ Օրդուխանյան — Քաղաքական մշակույթի դրսևորման առանձնահատկությունները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանը ներկայացնում է «Քաղաքական մշակույթի դրսևորման առանձնահատկությունները» թեմայով բանախոսությունը:

Դավիթ Հակոբյան — Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի Իրավունքի միջազգայնացման և իրավահամեմատական ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական խմբի ղեկավար, իր. գիտ. թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը ներկայացնում է «Գյուղացիների իրավունքները և սննդամթերքի ինքնիշխանություն» թեմայով դասախոսությունը:

Սվետլանա Արզումանյան — Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սվետլանա Արզումանյանը ներկայացնում է «Մետամոդեռնիզմի հիմնական սկզբունքները» թեմայով բանախոսությունը:

1 2 3 4