Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Առկա ուսուցմամբ, անվճար՝ ԻԳ.00.02 — Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

Առկա վճարովի՝ ԺԲ.00.02 — Հանրային իրավունք

Հեռակա անվճար՝ Թ.00.01 — Փիլիսոփայություն

Ընդունելության պայմաններ և հարցաշարեր